czwartek, 19 lutego 2015

Gdy­by kąpiel po­magała na ka­ca, by­libyśmy naj­czys­tszym na­rodem na świecie* (603)*Jerzy Woydyłło


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz