poniedziałek, 22 września 2014

Napisane jest przecież: Mój dom jest domem modlitwy, a wyście zeń uczynili jaskinię zbójców* (556)

* Ewangelia Łukasza 19,46 (BWP). Zob. także: Izajasz 56,7


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz