sobota, 22 stycznia 2011

Na dzień judaizmu - Maksymilian Kolbe z miłością o żydach

Fragment broszury: Christus Deus noster. Chrystus Bóg nasz. [Kraków 1918], ss. 27-34 (całość str. 41).

Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda chasyda, to jest żyda pobożnego, kto się znajduje w niebie żydowskim? On zaraz odpowie, że tam są wszyscy, których żyd kochał za ży­cia, a nie ma nikogo, kim się żyd brzydził i kogo nienawidził w swym życiu. A więc w niebie żydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bożej, ani św. Józefa, ani żadnych Świętych, których czczą Chrześcijanie. A więc jest to piekło.

 1. W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy za życia kochali Pana Jezusa i Najświętszą Pannę Maryję. A więc jest to piekło.

 2. W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy słuchali Kościoła, wierzyli Ewangelii i przyjmowali Sakramenty św. A więc jest to piekło.

 3. W niebie żydowskim nie ma żadnego, który żył i umierał w miłości Krzyża Chrystusowego. A więc jest to piekło.

 4. W niebie żydowskim nie ma nikogo, kto żył pobożnie, nosząc Szkaplerz i od­mawiając Różaniec. A więc jest to pie­kło.

 5. W niebie żydowskim nie ma żadnego z tych, którzy słuchali Kościoła i cho­dzili na Mszę św., kazania, katechizm i inne nabożeństwa. A więc jest to piekło.

 6. W końcu w niebie żydowskim nie ­ma nikogo z tych ludzi, którzy, żyjąc pobożnie i trzeźwie, znaczyli się często znakiem Krzyża św. i zginali kolana swoje przed Ukrzyżowanym. A więc jest to piekło.

 7. Wiemy więc kogo nie ma w niebie żydowskim. Teraz przypatrzmy się, czym jest napełnione niebo żydow­skie.

 8. Najprzód są tam wszyscy żydzi, któ­rzy całe życie gardzili Chrystusem, Najświętszą Panną Maryją, Krzyżem i nie chcieli się na­wrócić. A więc to jest piekło.

 9. W niebie żydowskim są wszyscy mi­łośnicy i przyjaciele żydów, którzy ich naśladowali we wszystkich nieprawościach, a o Pana Jezusa i Ewangelię wcale nie dbali; oni słuchali żydów i wiernie im służyli. A więc jest to piekło.

 10. W niebie żydowskim są ci, którzy na Przykazania Boże wcale nie zważali, ale za to na każde skinienie żyda byli gotowi. A więc jest to piekło.

 11. W niebie żydowskim są ci, którzy Kościoła, Mszy św. ani Sakramentów nie cierpieli, za to szynki i pijaństwo bardzo lubili. A więc jest to piekło.

 12. W niebie żydowskim są ci, którzy do cnót Bożych, Różańca, katechizmu czuli wstręt wielki, ale za to za prze­kleństwem i wszelkimi złościami przepadali. A więc jest to piekło.

 13. W niebie żydowskim są ci, którzy sługi Boże nienawidzili, za to sługi diabelskie, żydy, całym sercem ukochali. A więc jest to piekło.

 14. W niebie żydowskim są ci, którzy nie chcieli nosić Szkaplerza św., ale raczej sami obdarci z łaski Bożej i na­dzy, drugich do nędzy moralnej i materialnej przywodzili. A więc jest to piekło.

 15. W niebie żydowskim są ci wszyscy którzy obrazów Świętych Pańskich nie znosili, ale za to wszelkie obrazy pie­kielne i czartowskie wielce cenili. A więc jest to piekło.

 16. W niebie żydowskim są ci, którzy nie chcieli uklęknąć i oddać pokłonu Panu Jezusowi utajonemu w Najświę­tszym Sakramencie, za to kłaniali się i upadali przed tymi, których serce było mieszkaniem czartów. A więc jest to piekło.

 17. Widać więc z tego jasno, że niebo żydowskie, do którego wszyscy żydzi niewierni idą po śmierci, i dokąd pro­wadzą wszystkich ludzi, nie jest nic innego, tylko najgłębsze ogniem siar­czystym gorejące piekło.

 18. Niebo, w którym nie ma Jezusa, ani Matki Bożej, ani Świętych Apostołów, Męczenników i Wyznawców, tylko duchy i ludzie nienawidzący Jezusa, Boga naszego i wszystkiego co Chrystusowe, to jest po prostu piekło. (*)

5 komentarzy:

 1. PolskaJestJedna22.01.2011, 22:34

  Czy musisz swe antypolskie i antykatolickie przekonania manifestować cytowaniem wyrwanych fragmentów tekstu sprzed prawie 100 lat? Czego chcesz dowieść?
  Wpisujesz się w cykl wypowiedzi będących częścią kampanii zniesławiających Polskę i Polaków. Twoimi idolami są Miiiiichnik ze swoją gazetą, TVN i in. Mało to nas atakują z każdej strony? Dziś żądają uznania, że jesteśmy współwinni holokaustu, jutro wezmą w odszkodowaniu pół Polski.

  OdpowiedzUsuń
 2. PolskaJestJedna, nie zauważyłam, by pojawiło się powyżej coś ponadto, co napisała sam święty Maksymilian. Czy przypominanie takich wypowiedzi jest działaniem antykatolickim? Tak samo,jak prawdą jest ofiara Maksymiliana w Oświęcimiu - wybrał śmierć, by ratować współwięźnia - tak samo prawdziwe są przytoczone powyżej słowa. Wszystko to jest prawda. Z tego, co pamiętam jeszcze z lekcji religii to Jezus mówił, że "Prawda was wyzwoli". Chyba nie będziesz przeczył prawdzie słów jezusa?

  OdpowiedzUsuń
 3. PolskaJestJedna
  Powiem krótko: zgadzam się z tym, co powiedziała HerbaTee. Tylko tyle i... aż tyle.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ks. Marek,
  Przytoczony przez Ciebie przykład pokazuje, jak bardzo w każdym... w każdym z nas są ciemniejsze karty.

  OdpowiedzUsuń
 5. Tekst jest mocny. Słyszałem że Kolbe w latach 30-tych w "Małym Rycerzu Niepokalanej" zaszczepiał takie idee młodzieży. Ale to były jednak inne czasy, jeszcze przez holocaustem, więc pewnie obie strony bez znieczulenia się zwalczały ideologicznie i politycznie. Chociaż "kto sieje wiatr, zbiera burzę...", efekty nadeszły później, np. w Jedwabnem czy Treblince.

  OdpowiedzUsuń