poniedziałek, 4 stycznia 2010

Talmudystom dziękujemy!!!

20 lat od obalenia komunizmu, a my Naród Polski nadal w polu. Wiele myślałem nad tym skąd tyle zła, niedostatku w Narodzie Polskim. Myślałem, że przyczyną jest ekonomia, wolny rynek, wojna i 45 lat komunizmu oraz to, że Balcerowicz zbyt krótko naprawiał to wszystko. Okazuje się, że tkwiłem w błędzie... Uświadomił mi to dopiero tytan narodowej sprawy Jasiek z Toronto, który opracował niesamowity program dla Polski i Narodu Polskiego. Sam jest jego autorem w 80%... To coś niesamowitego i fascynującego.

A oto wybrane fragmenty/tezy, które porażają swą oczywistością. Dziwię się, że nikt na to jeszcze nie wpadł, ale okazuje się, że jednak trzeba mieć ten narodowy zmysł i geniusz.
1. Zlikwidowanie lichwy (odsetek) bankowej poprzez zreformowanie Systemu Monetarnego. Całkowite zlikwidowanie odsetek bankowych od kredytów na cele publiczne. […] - Jasiek mając pieniądze pozyczy nam bez odsetek (sic!!!)
2. Żadna produkcja Narodowa jak i prywatna inicjatywa wytwórcza na cele publiczne NIGDY nie będzie wstrzymywana kredytem finansowym.  […]
3. Całkowite zlikwidowanie obecnie sztucznego zadłużenia bankowego na terenie Polski i poza Polską w stosunku do innych instytucji finansowych.  […]
5. Całkowite i natychmiastowe zlikwidowanie korupcji, lapówkarstwa, kumoterstwa na wszystkich poziomach administracji panstwowej.  […] - PIS powinien się uczyć od Jaśka (dop. Sadoq)
7. Właścicielami Polski są WSZYSCY POLACY.  […]
8. Zlikwidowanie wszelkich cyklicznych podatków od nieruchomości do celów produkcyjnych i celów prywatnych.  […]
10. Nadanie aktów własności ziem wszystkim Polakom dotychczas dzierżawiącym wszelkie ziemie na terenie Polski.  […] - jeśli ktoś jest właścicielem i wydzierżawił niech się pożegna z własnością - dla dobra Polski i Narodu (dop. Sadoq)
11. Natychmiastowe bezpłatne umożliwienie przyjazdu wszystkich Polaków zamieszkujących obce terytoria państwowe.  […] - dla Jaśka z Toronto też (dopisek Sadoq)
12. Zlikwidowanie wszelakich opłat dokumentów w konsulatach i ambasadach na terenach obcych państw dla Polaków przebywających na stałe lub czasowo w tych państwach.  […]
13. Natychmiastowe przywrócenie Polakom przebywającym na terenach obcych państw prawa głosowania do Sejmu, Senatu i wszelkich ważnych Narodowych referendach.  […]
15. Wypłacanie miesiecznej zapomogi w formie zarobku każdej matce wychowującej dzieci do 18 roku życia.  […]


17. Niezwłocznie domagać się będziemy odzyskania Polskich Ziem Wschodnich zagrabionych Traktatem Ryskim. (lub innymi traktatami)  […]

18. Obowiązkiem każego Polaka będzie posiadanie broni (po uprzednim przeszkoleniu) z chwilą ukończenia 21 lat.  […]

20. Prawo do pracy, prawo do bezprocentowego publicznego kredytu (inwestycyjnego) na cele publiczne każdy Polak niezbywalnie posiadać będzie.  […]

21. Niezbywalne prawo i obowiązek do ochrony Rodziny, majątku czy Ojczyzny będzie to zagwarantowane.  […]

22. W trybie NATYCHMIATOWYM wszelakie rozliczenia z przeszłością a zwłaszcza z tymi, którzy bezprawnie zostali właścicielami majątku Narodu Polskiego będą dokonane.  […]

24. Dokonane zostaną zmiany w trybie natychmiastowym wszystkie ustawy i paragrafy w Konstytucji RP, które nie są zgodne z Racją Stanu Narodu Polskiego, a nowa oparta będzie na Dekalogu z Pisma Świętego.  […]

25. Wszystkie obco-języczne napisy z polskich miast zostaną zlikwidowane w trybie natychmiastowym jak i również imiona i nazwiska zdrajców z nazw ulic za tym.   […]

26. Wszystkie wynalazki, patenty które są złożone w urzędach patentowych zostaną niezwłocznie (jeśli są jeszcze aktualne) wdrożone do produkcji a autorzy ich godziwie wynagrodzeni. […] - na nagrodę czeka turbinka Kowalskiego, trzeba tylko jeszcze wznowić produkcję polonezów (dop. Sadoq)

38. Każda niespełniona obietnica rządu MUSI być zaskarżana do Niezawisłego Sądu przez Naród Polski (lub osoby prywatne).  […]

I moze dodam na chwile obecna kolejny punkt:
41. Zaden Polak czy obywatel RP nigdy nie bedzie przymuszany do eutanazji ani tymbardziej aborcji w sensie ekonomicznym czy politycznym.

Pełny tekst >>> Programu Polskiego Stowarzyszenia Patriotów Narodu Polskiego. program został opracowany przy wsparciu wybitnych postaci i koryfeuszy Independent Internet University.

Dodam jeszcze na koniec - skruszony - że w swej pysze i ignorancji wspierałem wrogów i krwiopijców Narodu Polskiego: Żydów, masonów, wróżbitów, filozofów, talmudystów, łże-elity, żydłaków i cyklistów.

To napisałem ja... Skruszony. Publicznie i uroczyście apeluję, by w moje ślady poszli perfidny Andsol i podstępny talmudysta Telemach.